iPod classic - Säkerhet och rengöring

background image

Säkerhet och rengöring

Läs det här kapitlet som innehåller viktig information om
säkerhet och hantering av Apple iPod.

Spara iPod classic Användarhandbok för framtida behov.