iPod classic - Visa låttexter på iPodclassic

background image

Visa låttexter på iPod classic

Om du tar in texten till en låt i iTunes (se ”Lägga till låttexter” på sidan 17) och sedan
lägger till låten på iPod classic kan du se låttexten på iPod classic-skärmen. Låttexter
visas bara om du fört in dem.

Så här visar du låttexten på iPod classic medan en låt spelas:

m

Tryck på mittknappen i skärmen Nu spelas tills du ser texten. Du kan rulla genom
låttexten medan låten spelas.