iPod classic - Visa bildmaterial till album på iPodclassic

background image

Visa bildmaterial till album på iPod classic

iTunes visar albumbilder på iPod classic om det finns tillgängligt bildmaterial.
Bildmaterial visas på iPod classic i albumlistan när du spelar en låt från albumet och i
Cover Flow (se nästa avsnitt för mer information om Cover Flow).

Så här visar du bildmaterial till album på iPod classic:

m

Spela en låt med albumbilder och visa den i skärmen Nu spelas.

Läs mer om bildmaterial genom att öppna iTunes och välja Hjälp > iTunes Hjälp.

background image

Kapitel 3

Lyssna på musik

31