iPod classic - Ställa in att iPodclassic ska blanda låtar

background image

Ställa in att iPod classic ska blanda låtar

Du kan ställa in iPod classic på att spela upp låtar, album eller hela biblioteket i
slumpmässig ordning.

Så här ställer du in att iPod classic ska blanda och spela upp alla låtar:

m

Välj Blanda låtar från huvudmenyn på iPod classic.

iPod classic börjar spela låtar från hela ditt musikbibliotek i slumpmässig ordning.
Ljudböcker och podcaster hoppas över.

Så här ställer du in att iPod classic alltid ska blanda låtar eller album:

1

Välj Inställningar från huvudmenyn på iPod classic.

2

Ställ in Blanda till antingen Låtar eller Album.

När du ställer in att iPod classic ska blanda låtar, så blandar iPod classic låtarna i den
lista du väljer att lyssna på (exempelvis ett album eller en spellista).

Om du ställer in iPod classic på att blanda album spelar den upp alla låtar i ett album i
rätt ordning, och väljer sedan ett annat album slumpmässigt och spelar upp alla låtar
på det albumet i rätt ordning.

Du kan också blanda låtar eller album direkt från skärmen Nu spelas.

Så här ställer du in att iPod classic ska blanda låtar från skärmen Nu spelas:

1

Tryck på mittknappen i skärmen Nu spelas tills blandningsreglaget visas.

2

Använd klickhjulet på iPod classic till att ställa in blandning av låtar eller album.