iPod classic - Skapa On-The-Go-spellistor på iPodclassic

background image

Skapa On-The-Go-spellistor på iPod classic

Du kan skapa On-The-Go-spellistor på iPod classic när den inte är ansluten till datorn.

Högtalarsymbolen visas

när den valda Genius-

blandningen spelas.

mp

background image

Kapitel 3

Lyssna på musik

33

Så här skapar du en On-The-Go-spellista:

1

Markera en låt och håll mittknappen intryckt tills en meny visas.

2

Välj ”Lägg till i On-The-Go” och tryck på mittknappen.

3

Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler låtar.

4

Välj Musik > Spellistor > On-The-Go om du vill visa och spela listan med låtar.

Du kan också lägga till en grupp med låtar. Om du exempelvis vill lägga till ett album
markerar du albumtiteln, trycker in menyknappen tills en meny visas och väljer sedan
”Lägg till i On-The-Go”.

Så här spelar du upp låtar i en On-The-Go-spellista:

m

Välj Musik > Spellistor > On-The-Go och välj sedan en låt.

Så här tar du bort en låt från On-The-Go-spellistan:

1

Markera en låt i spellistan och håll mittknappen intryckt tills en meny visas.

2

Välj ”Ta bort från On-The-Go” och tryck sedan på mittknappen.

Så här rensar du hela On-The-Go-spellistan:

m

Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Rensa spellista och klicka sedan på Rensa.

Så här sparar du On-The-Go-spellistan på iPod classic:

m

Välj Musik > Spellistor > On-The-Go > Spara spellista.

Den första spellistan sparas som ”Ny spellista 1” i menyn Spellistor. On-The-Go-
spellistan rensas. Du kan spara hur många spellistor du vill. När du har sparat en
spellista kan du inte längre ta bort låtar från den.

Så här kopierar du On-The-Go-spellistor till datorn:

m

Om iPod classic är inställd på att uppdatera låtar automatiskt (se ”Synkronisera musik
automatiskt” på sidan 21) och du skapar en On-The-Go-spellista, kopieras spellistan
automatiskt till iTunes när du ansluter iPod classic till datorn. Den nya On-The-Go-
spellistan visas i listan över spellistor i iTunes. Du kan ändra namn på, redigera eller ta
bort den nya spellistan, precis som vilken annan spellista som helst.