iPod classic - Använda equalizern

background image

Använda equalizern

Du kan använda förinställningar för equalizern till att ändra ljudet på iPod classic så att
det passar en viss musikgenre eller stil. Om du till exempel vill få rockmusik att låta
bättre kan du ställa equalizern på Rock.

Så här ändrar du ljudet på iPod classic med hjälp av equalizern:

m

Välj Inställningar > EQ och välj en förinställning.

Om du tilldelat en equalizerförinställning till en låt i iTunes och equalizern på
iPod classic är avstängd, så spelas låten upp med iTunes-inställningen. Mer information
finns i iTunes Hjälp.

background image

38

Kapitel 3

Lyssna på musik