iPod classic - Innehåll

background image

Innehåll

Kapitel 1

4

Grundläggande om iPod classic

5

iPod classic i överblick

5

Använda reglagen på iPod classic

7

Avaktivera iPod classic-reglagen

8

Använda menyerna på iPod classic

10

Ansluta och koppla från iPod classic

12

Om iPod classic-batteriet

Kapitel 2

15

Ställa in iPod classic

15

Om iTunes

16

Hantera iTunes-biblioteket

17

Lägga till mer information i iTunes-biblioteket

18

Ordna din musik

19

Importera video till iTunes

20

Lägga till musik, video och annat material på iPod classic

20

Ansluta iPod classic till en dator för första gången

21

Synkronisera musik automatiskt

23

Lägga till videor på iPod classic

24

Lägga till podcaster på iPod classic

25

Lägga till iTunes U-material på iPod classic

25

Lägga till ljudböcker på iPod classic

26

Lägga till annat innehåll på iPod classic

26

Hantera iPod classic manuellt

Kapitel 3

28

Lyssna på musik

28

Spela musik och andra ljudfiler

31

Använda Genius på iPod classic

38

Spela upp podcaster

38

Spela upp iTunes U-innehåll

39

Lyssna på ljudböcker

39

Lyssna på FM-radio

Kapitel 4

40

Titta på video

40

Titta på video på iPod classic

background image

Innehåll

3

41

Titta på video på en TV ansluten till iPod classic

Kapitel 5

43

Lägga till och titta på bilder

43

Importera bilder

44

Lägga till bilder från datorn på iPod classic

45

Visa bilder

47

Lägga till bilder från iPod classic på en dator

Kapitel 6

49

Fler inställningar, extrafunktioner och tillbehör

49

Använda iPod classic som en extern lagringsenhet

50

Extrainställningar

54

Synkronisera kontakter, kalendrar och uppgiftslistor

56

Spara och läsa anteckningar

57

Spela in röstmemon

58

Om iPod classic-tillbehör

Kapitel 7

59

Tips och felsökning

59

Allmänna råd

65

Uppdatera och återställa iPod-programvaran

Kapitel 8

66

Säkerhet och rengöring

66

Viktig säkerhetsinformation

68

Viktig information om hantering

Kapitel 9

70

Mer information, service och support

background image

1

4

1