iPod classic - Ställa in ljusstyrkan på skärmen

background image

Ställa in ljusstyrkan på skärmen

Du kan ställa in ljusstyrkan på iPod classic-skärmen.

Så här ställer du in ljusstyrkan på skärmen:

m

Välj Inställningar > Ljusstyrka och justera sedan ljusstyrkan med hjälp av klickhjulet.

Du kan även justera ljusstyrkan under ett bildspel eller en video. Tryck på mittknappen
tills reglaget för ljusstyrka visas och använd sedan klickhjulet till att justera ljusstyrkan.

Obs! Inställningen för ljusstyrka kan påverka batteritiden.