iPod classic - Ställa in belysningen

background image

Ställa in belysningen

Du kan ställa in att belysningen ska tändas under en viss tid när du trycker på en knapp
eller använder klickhjulet. Standardinställningen är 10 sekunder.

Så här ställer du in belysningstimern:

m

Välj Inställningar > Belysning och välj sedan den tid du vill ha. Välj ”Alltid på” om du vill
förhindra att belysningen slås av (om du väljer det här alternativet minskar
batteritiden).