iPod classic - Återställa alla inställningar

background image

Återställa alla inställningar

Du kan återställa alla objekt i menyn Inställningar till deras förvalda inställningar.

Så här återställer du alla inställningar:

m

Välj Inställningar > Återställ inställningar och välj sedan Återställ.