iPod classic - Ställa in och visa datum och tid

background image

Ställa in och visa datum och tid

Datum och tid hämtas automatiskt från datorns klocka när du ansluter iPod classic,
men det går att ändra inställningarna.

Så här ställer du in datum och tid:

1

Välj Inställningar > Datum och tid.

2

Välj ett eller flera av följande alternativ:

Vill du

Gör så här

Ställa in datumet

Välj Datum. Ändra värdet med hjälp av klickhjulet. Flytta till nästa
värde genom att trycka på mittknappen.

Ställa in tiden

Välj Tid. Ändra värdet med hjälp av klickhjulet. Flytta till nästa värde
genom att trycka på mittknappen.

Ställa in tidszonen

Välj Tidszon och använd klickhjulet till att välja en stad i en annan
tidszon.

Visa tiden i 24-timmarsformat

Välj 24-timmarsklocka och slå på och av 24-timmarsformatet
genom att trycka på mittknappen.

Visa tiden i namnlisten

Välj Tid i titel och slå på och av alternativet genom att trycka på
mittknappen.

background image

Kapitel 6

Fler inställningar, extrafunktioner och tillbehör

51