iPod classic - Låsa skärmen på iPodclassic

background image

Låsa skärmen på iPod classic

Du kan hindra andra från att använda iPod classic genom att ställa in ett
kombinationslås. När du har låst en iPod classic som inte är ansluten till en dator måste
du ange rätt kombination för att låsa upp och använda den.

Obs! Låsfunktionen skiljer sig från låsknappen, som bara förhindrar att iPod classics
knappar blir tryckta på av misstag. Kombinationslåset förhindrar att andra personer
använder din iPod classic.

Så här ställer du in en låskombination för iPod classic:

1

Välj Tillbehör > Skärmlås.

2

Ställ in en kombination på skärmen Ny kombination:

 Välj den första siffran i den första positionen med hjälp av klickhjulet. Bekräfta siffran

genom att klicka på mittknappen och gå vidare till nästa sifferposition.

 Använd samma metod för att ställa in de resterade siffrorna i kombinationen. Du kan

använda knappen nästa/snabbspola framåt för att gå till positionen för nästa siffra
och knappen föregående/snabbspola bakåt för att gå till den föregående siffrans
position. Tryck på mittknappen vid den sista positionen.

3

I skärmen Bekräfta kombination anger du kombinationen för att bekräfta den, eller
trycker på menyknappen för att avbryta utan att låsa skärmen.

När du är klar går du tillbaka till skärmen Skärmlås där du kan låsa skärmen eller
återställa kombinationen. Tryck på menyknappen för att avbryta utan att låsa skärmen.

Så här låser du skärmen på iPod classic:

m

Välj Tillbehör > Skärmlås > Lås.

Om du just har ställt in kombinationen är Lås redan markerat. Tryck bara på
mittknappen för att låsa iPod classic.

När skärmen är låst visas en bild på ett lås.

Obs! Om du vill kan du lägga till menyalternativet Skärmlås i huvudmenyn, så att du
snabbt kan låsa skärmen på iPod classic. Läs avsnittet ”Lägga till eller ta bort alternativ i
huvudmenyn” på sidan 8.

background image

54

Kapitel 6

Fler inställningar, extrafunktioner och tillbehör

När låset visas på skärmen kan du låsa upp
iPod classic-skärmen på två sätt:
 Tryck på mittknappen och ange kombinationen på iPod classic. Använd klickhjulet till

att välja siffror och bekräfta dem genom att trycka på mittknappen. Om du anger fel
kombination finns låset kvar. Försök igen.

 Anslut iPod classic till den dator du primärt använder den med så låses iPod classic

upp automatiskt.

Obs! Om du har försökt med ovanstående och ändå inte lyckas låsa upp iPod classic
kan du återställa den. Läs avsnittet ”Uppdatera och återställa iPod-programvaran” på
sidan 65.

Så här ändrar du en kombination du redan ställt in:

1

Välj Tillbehör > Skärmlås > Återställ.

2

På skärmen Ange kombination anger du den nuvarande kombinationen.

3

På skärmen Ny kombination anger och bekräftar du en ny kombination.

Obs! Om du inte kommer ihåg den aktuella kombinationen kan du skapa en ny endast
genom att återställa iPod classic-programvaran. Läs avsnittet ”Uppdatera och återställa
iPod-programvaran” på sidan 65.