iPod classic - Ustawianie zegara usypiania

background image

Ustawianie zegara usypiania

Można ustawić, aby iPod classic wyłączał się automatycznie po odtwarzaniu przez
określony czas.

Czynność

Sposób wykonania

Włączanie alarmu

Wybierz Alarm, a następnie wybierz „wł”.

Ustawianie daty

Wybierz Datę. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli
chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.

Ustawianie czasu

Wybierz Czas. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli
chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.

Ustawianie opcji powtarzania

Wybierz Powtórz i wybierz jedną z opcji (np. „dni tygodnia”).

Wybór dźwięku

Wybierz Tony lub listę odtwarzania. Jeśli wybierzesz Tony, zaznacz
„sygnał”, aby dźwięk alarmu był wydawany przez wewnętrzny
głośnik. Jeśli wybierzesz listę odtwarzania, musisz podłączyć do
iPoda classic głośniki lub słuchawki, aby usłyszeć alarm.

Nadanie nazwy alarmu

Wybierz Etykietę i wybierz jedną z opcji (np. „Czas się obudzić”).

background image

Rozdział 6

Więcej ustawień, dodatkowe funkcje i akcesoria

55

Jak ustawić zegar usypiania?

1

Wybierz Dodatki > Alarmy.

2

Wybierz „Zegar usypiania” i czas, przez jaki iPod classic ma odtwarzać alarm.