iPod classic - Ustawianie i sprawdzanie daty i czasu

background image

Ustawianie i sprawdzanie daty i czasu

Data i czas są ustawiane automatycznie na podstawie zegara komputera po
podłączeniu iPoda classic, ale ustawienia te można zmieniać.

Jak ustawić opcje daty i czasu?

1

Wybierz Ustawienia > Data i czas.

2

Wybierz jedną lub więcej spośród następujących opcji:

Czynność

Sposób wykonania

Ustawianie daty

Wybierz Datę. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli
chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.

Ustawianie czasu

Wybierz Czas. Użyj kółka, aby zmienić zaznaczoną wartość. Jeżeli
chcesz przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.

Wybór innej strefy czasowej

Wybierz „Strefa czasowa” i zaznacz miasto w innej strefie, używając
kółka.

Wyświetlanie czasu w formacie
24-godzinnym

Wybierz „24-godzinny” i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub
wyłączyć format 24-godzinny.

Wyświetlanie czasu w pasku
tytułowym

Wybierz „Czas w tytule” i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub
wyłączyć tę opcję.

background image

54

Rozdział 6

Więcej ustawień, dodatkowe funkcje i akcesoria