iPod classic - Ustawianie alarmu

background image

Ustawianie alarmu

Na iPodzie classic można ustawić alarm dla dowolnego zegara.

Jak używać iPoda classic jako budzika?

1

Wybierz Dodatki > Alarmy.

2

Wybierz „Utwórz alarm” i ustaw jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

Jak usunąć alarm?

1

Wybierz Dodatki > Alarmy.

2

Wybierz alarm, po czym wybierz Usuń.