iPod classic - Gry

background image

Gry

iPod classic zawiera trzy gry: iQuiz, Klondike i Vortex.

Jak uruchomić grę?

m

Wybierz Dodatki > Gry i wybierz grę.

W niektórych krajach można kupić gry do iPoda classic w iTunes Store. Grę zakupioną
w iTunes Store można dodać do iPoda classic za pomocą automatycznej synchronizacji
lub przenosząc ją ręcznie.

background image

56

Rozdział 6

Więcej ustawień, dodatkowe funkcje i akcesoria

Jak kupić grę?

1

W iTunes zaznacz iTunes Store na liście po lewej stronie okna iTunes.

2

Wybierz „iPod Games” z listy iTunes Store.

3

Zaznacz grę i kliknij w przycisk „Buy Game”.

Jak automatycznie synchronizować gry z iPodem classic?

1

W iTunes zaznacz iPoda classic na liście urządzeń i kliknij w kartę Gry.

2

Zaznacz „Synchronizuj gry”.

3

Kliknij we „wszystkie gry” lub w „zaznaczone gry”. W drugim przypadku dodatkowo
zaznacz gry, które chcesz synchronizować.

4

Kliknij w Zastosuj.