iPod classic - Dodawanie zegarów dla innych stref czasowych

background image

Dodawanie zegarów dla innych stref czasowych

Jak dodać zegar dla innej strefy czasowej?

1

Wybierz Dodatki > Zegar.

2

Na ekranie Zegar wciśnij środkowy przycisk i wybierz Dodaj.

3

Wybierz region i miasto.

Dodane zegary pojawią się na liście. Ostatnio dodany zegar jest widoczny na końcu
listy.

Jak usunąć zegar?

1

Wybierz Dodatki > Zegar.

2

Wybierz zegar.

3

Wybierz Usuń.