iPod classic - Blokowanie ekranu iPodaclassic

background image

Blokowanie ekranu iPoda classic

Można wprowadzić kod, który będzie uniemożliwiał nieuprawnionym osobom dostęp
do iPoda classic. Po zablokowaniu iPoda classic, który nie jest podłączony do
komputera, należy podać kod, aby odblokować go i używać.

Uwaga: Jest to inne zabezpieczenie niż użycie przycisku blokady, który chroni jedynie
przed przypadkowym wciśnięciem przycisków iPoda classic. Kod nie pozwala innym
osobom na używanie iPoda classic.

Jak ustawić hasło w iPodzie classic?

1

Wybierz Dodatki > Blokada ekranu.

2

Na ekranie „Nowe hasło” wprowadź kod:

 Używając kółka do klikania zaznacz cyfrę na pierwszej pozycji. Naciśnij środkowy

przycisk, aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej pozycji.

 Tą samą metodą wprowadź pozostałe cyfry kodu. Możesz też użyć przycisku

Następny/Przewiń do przodu, aby przejść do następnej pozycji oraz przycisku
Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby przejść do poprzedniej pozycji. Wciśnij środkowy
przycisk na ostatniej pozycji.

3

Na ekranie zatwierdzania hasła wprowadź cały hasło, aby je potwierdzić lub wciśnij
Menu, aby wyjść bez blokowania ekranu.

Gdy skończysz, wrócisz do ekranu „Blokada ekranu”, gdzie możesz zablokować ekran lub
wyzerować hasło. Wciśnij przycisk Menu, aby powrócić do poprzedniego menu bez
blokowania ekranu.

Jak zablokować ekran iPoda classic?

m

Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Zablokuj.

Po ustawieniu hasła w oknie będzie już zaznaczona opcja Zablokuj. Po prostu wciśnij
środkowy przycisk, aby zablokować iPoda classic.

Gdy ekran jest zablokowany, widoczna jest na nim ikona kłódki.

background image

Rozdział 6

Więcej ustawień, dodatkowe funkcje i akcesoria

57

Uwaga: Można dodać pozycję menu Blokada ekranu do menu głównego, dzięki czemu
można szybko blokować ekran iPoda classic. Zobacz „Dodawanie lub usuwanie pozycji
z menu głównego” na stronie 9.

Po zablokowaniu ekranu można odblokować iPoda classic na dwa sposoby:
 Wciśnij środkowy przycisk, aby wprowadzić hasło iPoda classic. Użyj kółka do klikania,

aby zaznaczać cyfry i środkowego przycisku do ich zatwierdzania. Jeśli wprowadzisz
złe hasło, blokada pozostanie aktywna. Możesz spróbować ponownie.

 Podłącz iPoda classic do podstawowego komputera, z którym jest używany, a

iPod classic automatycznie się odblokuje.

Uwaga: Jeśli za pomocą powyższych metod nie udało się odblokować iPoda classic,
możesz wyzerować iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie
oprogramowania iPoda” na stronie 69.

Jak zmienić ustawione wcześniej hasło?

1

Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Zmiana kodu.

2

Na ekranie wprowadzania hasła wprowadź bieżące hasło.

3

Na ekranie nowego hasła wprowadź i zatwierdź nowe hasło.

Uwaga: Jeśli nie pamiętasz bieżącego hasła, jedynym sposobem na wprowadzenie
nowego hasła jest wyzerowanie oprogramowania iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie
i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 69.