iPod classic - Przechowywanie i przeglądanie notatek

background image

Przechowywanie i przeglądanie notatek

iPod classic pozwala przechowywać i odczytywać notatki tekstowe, gdy włączony jest
tryb zewnętrznego dysku (zobacz na stronie 52).

1

Otwórz dokument w dowolnym edytorze tekstu i zachowaj go jako plik txt.

2

Umieść plik w katalogu Notes w iPodzie classic.

Jak przejrzeć notatki?

m

Wybierz Dodatki > Notatki.