iPod classic - Nagrywanie notatek głosowych

background image

Nagrywanie notatek głosowych

Jeżeli masz opcjonalne słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem lub opcjonalny
mikrofon zgodny z iPodem classic, możesz nagrywać notatki głosowe. Informacje
o miejscach, w których można nabyć te akcesoria znajdziesz na stronie
www.apple.com/pl/ipodstore. Notatki głosowe są przechowywane w iPodzie classic
i mogą być synchronizowane z komputerem. Możesz wybrać niską lub wysoką jakość
rejestrowanego dźwięku.

Uwaga: Maksymalny czas trwania pojedynczej notatki głosowej to dwie godziny. Jeśli
nagrywasz przez ponad dwie godziny, iPod classic automatycznie rozpocznie nową
notatkę głosową, aby kontynuować nagranie.

Jak nagrać notatkę głosową?

1

Podłącz słuchawki Apple z mikrofonem do iPoda classic. Jeżeli używasz zewnętrznego
mikrofonu, podłącz go do złącza Docka w iPodzie classic.

W menu głównym pojawi się pozycja „Notatki głosowe”.

2

Jeżeli chcesz rozpocząć nagrywanie, wybierz Notatki głosowe > Nagrywaj.

3

Mów, założywszy wcześniej słuchawki Apple z mikrofonem. Jeżeli używasz
zewnętrznego mikrofonu, mów do niego z odległości 5-10 cm. Jeżeli chcesz wstrzymać
nagrywanie, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.

Wybierz Kontynuuj, aby kontynuować wstrzymane nagrywanie.

4

Gdy skończysz, wybierz Zatrzymaj i zachowaj. Zachowane nagrania są odtwarzane
według daty i czasu.

Jak odtworzyć nagranie?

m

Wybierz Dodatki > Notatki głosowe i zaznacz nagranie.

Uwaga: Jeżeli do iPoda classic nie został podłączony wcześniej mikrofon ani słuchawki
z mikrofonem, pozycja „Notatki głosowe” nie będzie widoczna w menu.

Jak synchronizować notatki głosowe z komputerem?
iPod classic zachowuje notatki głosowe w formacie WAV. Jeśli iPod classic jest w trybie
dysku, możesz przeciągnąć notatki głosowe z tego katalogu, aby je skopiować.

background image

Rozdział 6

Więcej ustawień, dodatkowe funkcje i akcesoria

61

Jeśli iPod classic ma włączoną automatyczną synchronizację utworów (zobacz
„Automatyczne synchronizowanie muzyki” na stronie 23) i nagrywasz notatki głosowe,
notatki są automatycznie synchronizowane do listy odtwarzania w iTunes (oraz
usuwane z iPoda classic) po podłączeniu iPoda classic. Listy z nowymi notatkami
głosowymi zobaczysz na liście po lewej stronie okna iTunes.