iPod classic - Spis treści

background image

Spis treści

Rozdział 1

4

Podstawy iPoda classic

5

iPod classic w skrócie

5

Korzystanie z przycisków iPoda classic

7

Wyłączanie przycisków iPoda classic

8

Używanie menu iPoda classic

10

Podłączanie i odłączanie iPoda classic

13

Informacje o baterii iPoda classic

Rozdział 2

16

Konfigurowanie iPoda classic

16

Omówienie iTunes

17

Przygotowywanie biblioteki iTunes

18

Uzupełnianie informacji w bibliotece iTunes

19

Porządkowanie muzyki

20

Importowanie wideo do iTunes

21

Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów do iPoda classic

22

Pierwsze podłączenie iPoda classic do komputera

23

Automatyczne synchronizowanie muzyki

25

Dodawanie wideo do iPoda classic

26

Dodawanie podcastów do iPoda classic

27

Dodawanie materiałów iTunes U do iPoda classic

27

Dodawanie książek audio do iPoda classic

28

Dodawanie innych materiałów do iPoda classic

28

Ręczne zarządzanie iPodem classic

Rozdział 3

30

Słuchanie muzyki

30

Odtwarzanie muzyki i innych materiałów audio

34

Korzystanie z funkcji Genius na iPodzie classic

41

Odtwarzanie podcastów

41

Odtwarzanie materiałów iTunes U

42

Słuchanie książek audio

42

Słuchanie radia FM

Rozdział 4

43

Oglądanie wideo

43

Oglądanie wideo za pomocą iPoda classic

background image

Spis treści

3

44

Oglądanie wideo na ekranie telewizora, podłączonego do iPoda classic

Rozdział 5

46

Dodawanie i przeglądanie zdjęć

46

Importowanie zdjęć

47

Dodawanie zdjęć z komputera do iPoda classic

48

Wyświetlanie zdjęć

51

Dodawanie zdjęć z iPoda classic do komputera

Rozdział 6

52

Więcej ustawień, dodatkowe funkcje i akcesoria

52

Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku

53

Używanie dodatkowych ustawień

57

Synchronizowanie kontaktów, kalendarzy i list rzeczy do zrobienia

60

Przechowywanie i przeglądanie notatek

60

Nagrywanie notatek głosowych

61

Więcej informacji o akcesoriach do iPoda classic

Rozdział 7

63

Porady i usuwanie problemów

63

Wskazówki ogólne

69

Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda

Rozdział 8

70

Bezpieczeństwo i czyszczenie

70

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

72

Ważne informacje o obsłudze iPoda

Rozdział 9

74

Więcej informacji, serwis i wsparcie techniczne

background image

1

4

1