iPod classic - Słuchanie książek audio

background image

Słuchanie książek audio

Jeżeli chcesz słuchać książek audio za pomocą iPoda classic, wybierz „Książki audio”
z menu Muzyka. Następnie wybierz książkę audio i naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.

Jeśli przerwiesz słuchanie książki audio na iPodzie classic i powrócisz do niej później,
książka będzie odtwarzana od miejsca, w którym słuchanie zostało przerwane.
iPod classic pomija książki audio w trybie mieszania utworów.

Jeśli odtwarzana książka audio podzielona jest na rozdziały, naciśnięcie przycisku
Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do
następnego lub początku bieżącego rozdziału. Można także wybrać książkę audio
z menu „Książki audio”, po czym wybrać rozdział lub Kontynuuj, aby wznowić
odtwarzanie od ostatniego miejsca.

Książki audio można odtwarzać szybciej lub wolniej w stosunku do normalnej
prędkości. Zmiana prędkości odtwarzania możliwa jest tylko w przypadku książek audio
kupionych w iTunes Store lub audible.com.

Jak określić szybkość odtwarzania książek audio?

m

Wybierz Ustawienia > Książki audio i wybierz prędkość.