iPod classic - Odtwarzanie podcastów

background image

Odtwarzanie podcastów

Podcasty to darmowe audycje, które można pobrać m.in. z iTunes Store. Podcasty są
uporządkowane według audycji podzielonych na odcinki, podzielonych z kolei na
rozdziały. Jeśli przerwiesz odtwarzanie podcastu i wrócisz do niego później,
odtwarzanie będzie kontynuowane od miejsca, w którym zostało przerwane.

Jak odtworzyć podcast?

1

Z menu głównego wybierz Podcasty, po czym wybierz audycję.

Audycje wyświetlane są w odwrotnej kolejności chronologicznej, można więc łatwo
rozpocząć odtwarzanie od najnowszej. Audycje i odcinki, które nie były jeszcze
odtwarzane, oznaczone są niebieską kropką.

2

Wybierz odcinek, który chcesz odtwarzać.

W przypadku podcastów audio, na ekranie odtwarzania pojawią się informacje
o audycji i odcinku, data oraz czas, jaki upłynął od rozpoczęcia odtwarzania i jaki
pozostał do jego zakończenia. Gdy naciśniesz środkowy przycisk, pojawi się pasek
przewijania, gwiazdki oceny i dodatkowe informacje dotyczące podcastu.
Odtwarzaniem podcastów wideo można sterować tak samo, jak odtwarzaniem
pozostałych materiałów wideo.

Jeśli podcast podzielony jest na rozdziały, naciśnięcie przycisku Następny/Przewiń do
przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do następnego lub
początku bieżącego rozdziału.

W przypadku podcastu z grafiką, na ekranie zostanie wyświetlony również obrazek.
Grafika podcastu może zmieniać się podczas trwania odcinka.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o podcastach, otwórz iTunes i wybierz z menu
Pomoc > Pomoc iTunes. Następnie wyszukaj hasło „podcasty”.