iPod classic - Wyświetlanie słów utworów na iPodzie classic

background image

Wyświetlanie słów utworów na iPodzie classic

Jeśli w iTunes został wprowadzony tekst piosenki (zobacz „Dodawanie słów utworów”
na stronie 18), po czym utwór został dodany do iPoda classic, można wyświetlać słowa
na iPodzie classic. Słowa utworów widoczne są tylko wtedy, gdy zostaną wcześniej
dodane.

background image

Rozdział 3

Słuchanie muzyki

33

Jak podczas odtwarzania wyświetlić tekst utworu na iPodzie classic?

m

Na ekranie odtwarzania naciskaj środkowy przycisk, aż pojawią się słowa utworu.
Możesz przewijać te słowa podczas odtwarzania.