iPod classic - Dostąp do dodatkowych poleceń

background image

Dostęp do dodatkowych poleceń

Ekran odtwarzania daje również dostęp do niektórych dodatkowych poleceń
iPoda classic i pozycji menu.

Jak uzyskać dostęp do dodatkowych poleceń?

m

Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu. Wybierz polecenie
i ponownie naciśnij środkowy przycisk.

Jeżeli przytrzymanie środkowego przycisku nie powoduje pojawienia się menu,
oznacza to, że dodatkowe polecenia nie są dostępne.

background image

34

Rozdział 3

Słuchanie muzyki