iPod classic - Wyszukiwanie muzyki

background image

Wyszukiwanie muzyki

W iPodzie classic można szukać utworów muzycznych, list utworów, tytułów albumów,
nazwisk wykonawców, podcastów audio i książek audio. Wyszukiwanie nie dotyczy
wideo, notatek, wpisów w kalendarzu, kontaktów ani tekstu.

Uwaga: Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Jak szukać muzyki?

1

Z menu Muzyka wybierz Szukaj.

2

Wprowadź ciąg znaków nawigując w alfabecie przy użyciu kółka do klikania i
„wprowadzając” litery przez naciśnięcie środkowego przycisku.

iPod classic rozpoczyna szukanie już po wprowadzeniu pierwszego znaku i wyświetla
wyniki na ekranie. Jeśli np. wprowadzisz „b”, iPod classic
wyświetli wszystkie utwory muzyczne zawierające literę „b”. Jeśli wprowadzisz „ab”,
iPod classic wyświetli wszystkie utwory zawierające taką sekwencję liter.

Jeżeli chcesz wprowadzić spację, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu.

Jeżeli chcesz usunąć poprzedni znak, naciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu.

3

Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić listę wyników, po której można się poruszać za
pomocą kółka.

Pozycje widniejące na liście wyników są oznaczone identyfikującymi je ikonami: utwór
muzyczny, wideo, wykonawca, album, książka audio, podcast lub iTunes U.

Jeżeli chcesz powrócić do wyszukiwania (gdy w menu podświetlona jest pozycja
Szukaj), wciśnij środkowy przycisk.