iPod classic - Włączanie powtarzania utworów na iPodzie classic

background image

Włączanie powtarzania utworów na iPodzie classic

Można ustawić iPoda classic tak, aby powtarzał utwór bez końca lub powtarzał utwory
w obrębie listy, którą wybierzesz do odtwarzania.

Jak ustawić, aby iPod classic powtarzał utwory?

m

Wybierz Ustawienia z menu głównego iPoda classic.

 Jeżeli chcesz, aby powtarzane były wszystkie utwory z listy, wybierz opcję „Powtórz

wszystko”.

 Jeżeli chcesz, aby jeden utwór powtarzany był bez końca, wybierz opcję „Powtórz jeden”.

background image

38

Rozdział 3

Słuchanie muzyki