iPod classic - Określanie maksymalnej głośności

background image

Określanie maksymalnej głośności

Można ustawić limit dla maksymalnego poziomu głośności iPoda classic
i przypisać kombinację cyfr, która uniemożliwi zmianę nieuprawnionym osobom.

background image

Rozdział 3

Słuchanie muzyki

39

Jak określić limit maksymalnej głośności iPoda classic?

1

Wybierz Ustawienia > Limit głośności.

Na ekranie pojawi się aktualna głośność.

2

Używając kółka do klikania zaznacz limit maksymalnej głośności.

Możesz nacisnąć Odtwarzaj, aby w trakcie konfigurowania limitu maksymalnej
głośności słuchać aktualnie zaznaczonego utworu.

3

Naciśnij środkowy przycisk, aby ustalić limit maksymalnej głośności.

Limit maksymalnej głośności jest wskazywany przez trójkącik na pasku głośności.

4

Wciśnij przycisk Menu, aby zaakceptować limit maksymalnej głośności bez potrzeby
wprowadzania kodu do zmiany lub na ekranie wprowadzania kodu zdefiniuj
kombinację cyfr, która będzie wymagana do zmiany limitu maksymalnej głośności.

5

Jak wprowadzić kod?

 Używając kółka do klikania zaznacz cyfrę na pierwszej pozycji. Naciśnij środkowy

przycisk, aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej pozycji.

 Tą samą metodą wprowadź pozostałe cyfry kodu. Możesz też użyć przycisku

Następny/Przewiń do przodu, aby przejść do następnej pozycji oraz przycisku
Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby przejść do poprzedniej pozycji. Wciśnij przycisk
środkowy na ostatniej pozycji, aby zatwierdzić cały kod.

Jeśli jest ustawiony kod, musisz wprowadzić go przed zmianą lub usunięciem limitu
maksymalnej głośności.

Głośność utworów i innych plików audio może się różnić, ponieważ zależy między
innymi od sposobu nagrania i kodowania dźwięku. W części „Włączanie odtwarzania
utworów z tą samą głośnością” na stronie 40 znajdziesz informacje o ustawianiu
względnego poziomu dźwięku w iTunes i na iPodzie classic.

Poziom głośności może zależeć też od używanych słuchawek. Z wyjątkiem iPod Radio
Remote, akcesoria podłączane przez iPod Dock Connector nie obsługują limitu
głośności.

Jak zmienić limit maksymalnej głośności?

1

Wybierz Ustawienia > Limit głośności.

2

Jeśli jest ustawiony kod, wprowadź go za pomocą kółka do klikania, wybierając kolejne
cyfry i zatwierdzając je przyciskiem środkowym.

3

Do zmiany limitu maksymalnej głośności użyj kółka do klikania.

4

Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zaakceptować zmianę.

background image

40

Rozdział 3

Słuchanie muzyki

Jak usunąć limit maksymalnej głośności?

1

Jeśli właśnie słuchasz iPoda classic, wciśnij przycisk Pauza.

2

Wybierz Ustawienia > Limit głośności.

3

Jeśli jest ustawiony kod, wprowadź go za pomocą kółka do klikania, wybierając kolejne
cyfry i zatwierdzając je przyciskiem środkowym.

4

Użyj kółka, aby przestawić limit głośności na poziom maksymalny. W ten sposób limit
głośności zostanie usunięty.

5

Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zaakceptować zmianę.

Jeśli zapomnisz kodu, możesz wyzerować iPoda classic. Więcej informacji znajdziesz
w części „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 69.