iPod classic - Odtwarzanie miksów Genius

background image

Odtwarzanie miksów Genius

Miksy Genius są tworzone w iTunes i zawierają pasujące do siebie utwory z biblioteki.
Każdy miks Genius dostarcza innych wrażeń w trakcie słuchania. iTunes może utworzyć
do 12 miksów Genius, wykorzystujących różnorodność muzyki w bibliotece iTunes.

Aby dowiedzieć się, jak synchronizować miksy Genius z iPodem classic, zobacz
„Synchronizowanie list Genius oraz miksów Genius z iPodem classic” na stronie 24.

Jak odtwarzać miks Genius?

1

Wybierz Muzyka > Miksy Genius.

2

Do przeglądania miksów Genius używaj kółka (lub naciskaj Następny/Przewiń do
przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu). Kropki na dole ekranu wskazują, ile miksów
Genius jest zsynchronizowanych z iPodem classic.

3

Aby rozpocząć odtwarzanie miksu Genius, wciśnij środkowy przycisk lub Odtwarzaj/
Pauza, gdy zobaczysz go na ekranie.