iPod classic - Dostosowywanie menu Muzyka

background image

Dostosowywanie menu Muzyka

Można dodawać lub usuwać pozycje z menu Muzyka, tak samo jak w przypadku menu
głównego. Przykładowo, można dodać do menu Muzyka pozycję „Składanki”, co pozwoli
łatwo wybierać składanki.

Jak dodać lub usunąć pozycje z menu Muzyka?

1

Wybierz Ustawienia > menu Muzyka.

2

Wybierz pozycje, które mają się pojawiać w menu Muzyka. Zaznaczenie sygnalizuje, które
pozycje zostały dodane. Jeżeli chcesz przywrócić menu Muzyka do oryginalnej postaci,
wybierz „Wyzeruj menu”.