iPod classic - Korzystanie z funkcji Genius na iPodzieclassic

background image

Korzystanie z funkcji Genius na iPodzie classic

Nawet, gdy iPod classic nie jest podłączony do komputera, Genius nadal może
automatycznie tworzyć listy zawierające pasujące do siebie utwory. Można także
odtwarzać miksy Genius, które są wybranymi składankami pasujących do siebie
utworów. Można tworzyć w iTunes listy Genius i dodawać je do iPoda classic, a także
synchronizować miksy Genius z iPodem classic.

Najpierw należy skonfigurować funkcję Genius w iTunes Store, po czym
zsynchronizować iPoda classic z iTunes (zobacz „Włączanie funkcji Genius w iTunes” na
stronie 19).

Jak za pomocą iPoda classic utworzyć listę Genius?

1

Zaznacz utwór, po czym wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk iPoda, aż pojawi się
menu.

Możesz zaznaczyć utwór z menu lub listy utworów, lub też zacząć od ekranu
odtwarzania.

2

Wybierz „Uruchom Genius”.

Opcja „Uruchom Genius” nie pojawia się w menu dodatkowych poleceń
w następujących przypadkach:

 Funkcja Genius nie została włączona w iTunes lub iPod classic nie został

zsynchronizowany z iTunes po jej włączeniu.

 Genius nie rozpoznaje wybranego utworu.
 Genius rozpoznaje wybrany utwór, ale w bibliotece brak przynajmniej dziesięciu

podobnych utworów.

3

Naciśnij środkowy przycisk. Pojawi się nowa lista utworów.

4

Aby zatrzymać listę, wybierz polecenie Zachowaj listę.

Lista zachowana zostanie z tytułem i wykonawcą utworu użytego do jej utworzenia.

5

Jeżeli chcesz zmienić listę na nową, opartą o ten sam utwór, wybierz polecenie
Odśwież. Po odświeżeniu zachowanej listy, nowa zastąpi poprzednią. Odzyskanie
poprzedniej listy nie jest możliwe.

Funkcję Genius można również uruchomić z ekranu odtwarzania, naciskając środkowy
przycisk, aż pojawi się suwak Genius, po czym przesuwając go w prawo za pomocą
kółka. Suwak ten nie pojawi się, jeżeli dla bieżącego utworu nie ma danych Genius.

Listy Genius zachowane w iPodzie classic są synchronizowane z iTunes po podłączeniu
iPoda classic do komputera.

background image

Rozdział 3

Słuchanie muzyki

35

Jak odtwarzać listę Genius?

m

Wybierz Muzyka > Listy utworów, po czym wybierz listę Genius.