iPod classic - Regulatory Compliance Information

background image

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation. See instructions if interference
to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can
radiate radio-frequency energy. If it is not installed
and used properly—that is, in strict accordance with
Apple’s instructions—it may cause interference with
radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device in
accordance with the specifications in Part 15 of FCC
rules. These specifications are designed to provide
reasonable protection against such interference in a
residential installation. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a
particular installation.

You can determine whether your computer system is
causing interference by turning it off. If the
interference stops, it was probably caused by the
computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to
radio or TV reception, try to correct the interference
by using one or more of the following measures:

Â

Turn the TV or radio antenna until the interference
stops.

Â

Move the computer to one side or the other of the
TV or radio.

Â

Move the computer farther away from the TV or
radio.

Â

Plug the computer in to an outlet that is on a
different circuit from the TV or radio. (That is, make
certain the computer and the TV or radio are on
circuits controlled by different circuit breakers or
fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service
Provider or Apple. See the service and support
information that came with your Apple product. Or,
consult an experienced radio/TV technician for
additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product
not authorized by Apple Inc. could void the EMC
compliance and negate your authority to operate
the product.

This product was tested for EMC compliance under
conditions that included the use of Apple peripheral
devices and Apple shielded cables and connectors
between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices
and shielded cables and connectors between system
components to reduce the possibility of causing
interference to radios, TV sets, and other electronic
devices. You can obtain Apple peripheral devices and
the proper shielded cables and connectors through
an Apple Authorized Reseller. For non-Apple
peripheral devices, contact the manufacturer or
dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the
Canadian interference-causing equipment
regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte
toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

Korea Class B Statement

Russia

Unia Europejska

background image

76

Informacje o pozbywaniu się i utylizacji
odpadów

Pozbywając się starego iPoda musisz postępować
zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie
środowiska. Ponieważ ten produkt zawiera baterię,
nie może być wyrzucany razem z normalnymi
odpadami domowymi. Gdy Twój iPod osiągnie kres
życia, skontaktuj się z Apple lub z lokalnymi
władzami, aby dowiedzieć się o możliwościach
utylizacji.

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o programie
utylizacji odpadów Apple,
otwórz stronę: www.apple.com/pl/environment/
recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses
Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)
worden gedeponeerd.

Chiny:

Tajwan:

Unia Europejska – informacje o pozbywaniu się
odpadów:

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi
przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze
zużytym produktem, którego nie należy wyrzucać
razem z domowymi odpadami. Zużyty produkt
powinien być przekazany do specjalnego punktu
zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze
lokalne. Niektóre punkty zbierające zużyty sprzęt nie
pobierają opłat. Postępowanie takie ma na celu
zachowanie i ochronę zasobów środowiska
naturalnego oraz ochronę zdrowia.

Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous
débarasser de votre produit sans le mélanger avec
les ordures ménagères, selon les normes et la
législation de votre pays. Lorsque ce produit n’est
plus utilisable, portez-le dans un centre de
traitement des déchets agréé par les autorités
locales. Certains centres acceptent les produits
gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de
votre produit lors de son élimination aideront à
préserver les ressources naturelles et à protéger
l’environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt
entsprechend den geltenden gesetzlichen
Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt
werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur
Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei
einigen Sammelstellen können Produkte zur
Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch
das separate Sammeln und Recycling werden die
natürlichen Ressourcen geschont und es ist
sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle
Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und
Umwelt beachtet werden.

background image

77

Unione Europea—informazioni per l’eliminazione
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle
norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato
separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il
prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di
raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di
raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La
raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al
momento dell’eliminazione aiutano a conservare le
risorse naturali e assicurano che venga riciclato in
maniera tale da salvaguardare la salute umana e
l’ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter
Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala
lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans
med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut
måste den tas till en återvinningsstation som utsetts
av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer
tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom
att låta den uttjänta produkten tas om hand för
återvinning hjälper du till att spara naturresurser och
skydda hälsa och miljö.

Wymiana oraz pozbywanie się zużytych
baterii iPoda classic

Ładowalna bateria iPoda classic może być
wymieniana wyłącznie w autoryzowanym serwisie.
W celu znalezienia lokalnych firm oferujących usługi
wymiany baterii należy przejść na stronę:
www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery

Gdy iPod classic osiągnie kres swojego życia,
skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby sprawdzić,
jakie są możliwości pozbywania się i utylizacji lub
zostaw go w najbliższym sklepie Apple, lub zwróć go
do Apple. Baterie zostaną wyjęte i zutylizowane w
sposób przyjazny środowisku. Jeżeli chcesz uzyskać
więcej informacji, zobacz:
www.apple.com/pl/environment/recycling

Apple i środowisko naturalne

Firma Apple dokłada wszelkich starań, aby
zminimalizować ujemny wpływ na środowisko
naturalne swoich produktów i stosowanego procesu
produkcyjnego.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz:
www.apple.com/pl/environment

© 2009 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple,
iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod classic, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh
oraz Mac OS są znakami towarowymi spółki Apple Inc. zastrzeżonymi
w USA i innych krajach. Finder oraz Shuffle są znakami towarowymi
spółki Apple Inc. iTunes Store jest znakiem usługi spółki Apple Inc.,
zastrzeżonymi w USA oraz innych krajach. Nazwy innych firm i
produktów wymienione w tym podręczniku są znakami towarowymi
odpowiednich firm.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach
informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów.
Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są
zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono
wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były
dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

PL019-1734/2009-12