iPod classic - Wskazówki ogólne

background image

 Wyzeruj iPoda classic. Zobacz „Wskazówki ogólne”, poniżej.
 Spróbuj ponownie z innym gniazdem USB, jeśli nie widzisz iPoda classic w iTunes.
 Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze

oprogramowanie.

 Ponownie zainstaluj iTunes (najnowszą wersję dostępną w Internecie).
 Przywróć oprogramowanie iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie

oprogramowania iPoda” na stronie 69.

background image

64

Rozdział 7

Porady i usuwanie problemów

Gdy iPod classic nie chce się włączyć lub nie odpowiada
 Sprawdź, czy przełącznik blokady nie znajduje się w położeniu HOLD.
 Bateria iPoda classic może wymagać ładowania. Podłącz iPoda classic do komputera

lub do zasilacza USB Apple i naładuj baterię. Sprawdź, czy na ekranie iPoda classic
widać ikonę błyskawicy, informującą o ładowaniu.

Jeżeli chcesz naładować baterię, podłącz iPoda classic do gniazda USB 2.0
w komputerze. Podłączenie iPoda classic do gniazda USB w klawiaturze nie
spowoduje naładowania baterii, chyba że klawiatura wyposażona jest w zasilane
gniazdo USB 2.0.

 Wypróbuj pięć powyższych zasad, jedna po drugiej, aż iPod classic odpowie.

Jeżeli chcesz odłączyć iPoda classic, ale na ekranie widać komunikat „Podłączony”
lub „Trwa synchronizacja”
 Jeśli iPod classic synchronizuje muzykę, poczekaj aż operacja się zakończy.
 Zaznacz iPoda classic na liście urządzeń i kliknij w przycisk Wysuń (C).
 Jeśli iPod classic zniknie z listy urządzeń, lecz na jego ekranie nadal widać komunikat

„Podłączony” lub „Synchronizuję”, odłącz go.

 Jeśli iPod classic nie zniknął z listy urządzeń, przeciągnij jego ikonę z biurka do Kosza

(na komputerze Mac) lub wysuń urządzenie w oknie „Mój komputer” bądź kliknij
w ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu w zasobniku systemowym i wybierz Wysuń
iPoda classic (w systemie Windows). Jeśli nadal widzisz komunikat „Nie odłączaj” bądź
„Synchronizuję”, uruchom ponownie komputer i wysuń jeszcze raz iPoda classic.

Gdy iPod classic nie odtwarza muzyki
 Sprawdź, czy przełącznik blokady nie znajduje się w położeniu HOLD.
 Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie wsunięta.
 Upewnij się, że głośność jest ustawiona właściwie. Mógł zostać ustalony limit

maksymalnej głośności. Możesz go zmienić lub usunąć wybierając Ustawienia > Limit
głośności. Zobacz „Określanie maksymalnej głośności” na stronie 38.

 iPod classic może być w trybie pauzy. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.
 Sprawdź, czy używasz iTunes 9.0 lub nowszej wersji (do pobrania ze strony

www.apple.com/pl/ipod/start). Utwory kupione w iTunes Store za pomocą
wcześniejszych wersji iTunes nie będą odtwarzane na iPodzie classic, jeśli nie
uaktualnisz iTunes.

 Jeśli używasz iPod Universal Dock, sprawdź czy iPod classic jest prawidłowo włożony

do Docka i czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

background image

Rozdział 7

Porady i usuwanie problemów

65

Gdy po podłączeniu iPoda classic do komputera nic się nie dzieje
 Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes ze strony

www.apple.com/pl/ipod/start.

 Spróbuj podłączyć iPoda do innego gniazda USB w komputerze.

Uwaga: Zaleca się podłączanie iPoda classic do gniazda USB 2.0. USB 1.1 jest znacznie
wolniejsze od USB 2.0. Jeżeli komputer Windows PC nie posiada gniazda USB 2.0,
w niektórych przypadkach możesz kupić i zainstalować kartę USB. Więcej informacji
możesz znaleźć na stronie www.apple.com/pl/ipod.

 iPod classic może wymagać wyzerowania (zobacz na stronie 63).
 Jeśli podłączasz iPoda classic do komputera przenośnego za pomocą przewodu iPod

Dock Connector-USB 2.0, podłącz komputer do źródła zasilania przed podłączeniem
iPoda classic.

 Sprawdź, czy komputer i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania

systemowe. Zobacz „Gdy chcesz sprawdzić wymagania sprzętowe” na stronie 68.

 Sprawdź wszystkie przewody połączeniowe. Odłącz wszystkie przewody, aby upewnić

się, czy w gniazdach USB nie znajduje się żaden obcy obiekt. Ponownie podłącz
ostrożnie przewody. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie wtyczek. Mogą być one
podłączone tylko w jednym położeniu.

 Spróbuj uruchomić ponownie komputer.
 Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie rozwiązuje problemów, może być

konieczne przywrócenie oryginalnego oprogramowania iPoda classic. Zobacz
„Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 69.

Gdy iPod classic wyświetla komunikat „Podłącz do zasilania”
Ten komunikat może się pojawić, jeśli iPod classic ma bardzo niski poziom baterii i musi
być naładowany, zanim połączy się z komputerem. Podłącz go do gniazda USB 2.0
w komputerze, aby naładować baterię.

Pozostaw iPoda classic podłączonego do komputera, aż komunikat o niskim stanie
baterii zniknie i iPod classic pojawi się w iTunes lub w Finderze. W zależności od stopnia
rozładowania baterii, ładowanie iPoda classic może potrwać do 30 minut, zanim będzie
można go uruchomić.

Jeżeli chcesz szybciej naładować iPoda classic, użyj opcjonalnego zasilacza USB Apple.

Uwaga: Podłączenie iPoda classic do gniazda USB w klawiaturze nie spowoduje
naładowania baterii, chyba że klawiatura wyposażona jest w zasilane gniazdo USB 2.0.

background image

66

Rozdział 7

Porady i usuwanie problemów

Gdy iPod classic wyświetla komunikat o konieczności przywrócenia ustawień za
pomocą iTunes
 Sprawdź, czy w komputerze zainstalowana jest najnowsza wersję iTunes (możesz ją

pobrać z www.apple.com/pl/ipod/start).

 Podłącz iPoda classic do komputera. Gdy iTunes otworzy się, wykonaj instrukcje

z ekranu, aby przywrócić oprogramowanie iPoda classic.

 Jeśli przywrócenie oprogramowania iPoda classic nie rozwiąże problemu, może on

wymagać naprawy. Naprawę możesz zamówić na stronie WWW serwisu i pomocy
technicznej iPoda: www.apple.com/pl/support/ipod

Gdy synchronizowanie utworów i danych trwa wolniej przez złącze USB 2.0
 Jeśli synchronizujesz dużą liczbę utworów lub danych przez USB 2.0 i bateria

iPoda classic jest rozładowana, wówczas synchronizuje on dane z mniejszą
szybkością, aby na dłużej zachować poziom baterii.

 Jeśli chcesz synchronizować z większą szybkością, możesz zatrzymać

synchronizowanie, pozostawić iPoda classic podłączonego, aby się naładował lub
podłączyć go do opcjonalnego zasilacza USB 2.0 dla iPoda. Pozwól ładować się
baterii iPoda classic przez około godzinę, po czym wznów synchronizację muzyki lub
danych.

Jeśli nie możesz dodać utworu lub innej rzeczy do iPoda classic
Utwór może być zakodowany w formacie nieobsługiwanym przez iPoda classic.
Oto formaty dźwiękowe, obsługiwane przez iPoda classic. Lista obejmuje również
formaty dla książek audio i podcastów:

 AAC (M4A, M4B, M4P do 320 Kb/s)
 Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją)
 HE-AAC
 MP3 (do 320 Kb/s)
 MP3 Variable Bit Rate (VBR)
 WAV
 AA (audible.com spoken word, formaty 2, 3 i 4)
 AIFF

Utwór w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk o jakości CD, ale zajmuje tylko ok.
połowy miejsca na nośniku w porównaniu z plikami AIFF lub WAV. Ten sam utwór
zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca. Pliki muzyczne
importowane z CD za pomocą programu iTunes są domyślnie przekształcane do
formatu AAC.

Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz przekształcić niechronione prawami
autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku
posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA.

background image

Rozdział 7

Porady i usuwanie problemów

67

iPod classic nie obsługuje formatu WMA, MPEG Layer 1, plików dźwiękowych MPEG
Layer 2 ani plików z witryny audible.com typu „format 1”.

Jeśli masz utwór w iTunes, nieobsługiwany przez iPoda classic, możesz przekształcić go
do formatu obsługiwanego przez iPoda classic. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy
iTunes.

Gdy iPod classic wyświetli komunikat „Aby włączyć Genius, połącz się z iTunes” .
Funkcja Genius nie została aktywowana w iTunes lub iPod classic nie został
zsynchronizowany od momentu włączenia Genius w iTunes. Więcej informacji
znajdziesz na stronie 19 lub w pomocy iTunes.

Gdy iPod classic wyświetli komunikat „Lista Genius nie jest dostępna dla wybranego
utworu”
Funkcja Genius została aktywowana, lecz nie rozpoznaje zaznaczonego do utworzenia
listy Genius utworu. Do bazy danych Genius w iTunes Store Genius dodawane są
regularnie nowe utwory, więc spróbuj ponownie później.

Gdy przypadkowo włączysz na iPodzie classic nieznany język
To ustawienie można wyzerować.

1

Naciśnij i przytrzymaj Menu, aż pojawi się menu główne.

2

Wybierz szóstą pozycję z menu (Ustawienia).

3

Wybierz ostatnią pozycję z menu (Wyzeruj ustawienia).

4

Wybierz lewą pozycję (Wyzeruj) i zaznacz język.

Inne ustawienia iPoda classic, takie jak powtarzanie utworów, są również zerowane.

Uwaga: Jeśli dodasz lub usuniesz pozycje z głównego menu iPoda classic (zobacz
„Dodawanie lub usuwanie pozycji z menu głównego” na stronie 9), menu Ustawienia
może się znaleźć w innym miejscu. W przypadku problemów ze znalezieniem pozycji
„Wyzeruj ustawienia” możesz przywrócić oprogramowanie iPoda classic i wybrać wtedy
język, który rozumiesz. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda”
na stronie 69.

Gdy na ekranie telewizora nie widać filmów ani zdjęć
 Do podłączenia iPoda classic do telewizora niezbędne są przewody typu RCA, np.

Apple Component lub Apple Composite. Inne podobne przewody typu RCA nie będą
działały.

 Sprawdź, czy w telewizorze jest ustawione wyświetlanie obrazów z odpowiedniego

źródła wejściowego (zajrzyj do dokumentacji telewizora).

 Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone (zobacz „Oglądanie

wideo na ekranie telewizora, podłączonego do iPoda classic” na stronie 44).

 Upewnij się, czy żółty koniec przewodu Apple Composite AV jest podłączony do

wejścia wideo w telewizorze.

background image

68

Rozdział 7

Porady i usuwanie problemów

 Jeśli chcesz oglądać wideo, idź do Wideo > Ustawienia wideo i ustaw Wyjście TV na

„wł.”, po czym spróbuj ponownie. Jeśli chcesz obejrzeć pokaz slajdów, idź do Zdjęcia
> Ustawienia pokazu slajdów i ustaw Wyjście TV na „wł.”, po czym spróbuj ponownie.

 Jeśli to nie zadziała, idź do Wideo > Ustawienia Wideo (dla wideo) lub Zdjęcia >

Ustawienia (dla pokazu slajdów) i przestaw Sygnał TV na PAL lub NTSC, w zależności
od posiadanego telewizora. Wypróbuj oba ustawienia.

Gdy chcesz sprawdzić wymagania sprzętowe
Co jest potrzebne do korzystania z iPoda classic?

 Jedna z poniższych konfiguracji sprzętowych:

 Mac z gniazdem USB 2.0
 komputer PC z Windows, posiadający gniazdo USB 2.0 lub kartę USB 2.0

 jeden z poniższych systemów operacyjnych:

 Mac OS X 10.4.11 lub nowszy
 Windows Vista
 Windows XP (Home lub Professional) z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym

 iTunes 9.0 lub nowsza wersja (iTunes można pobrać ze strony

www.apple.com/pl/ipod/start).

Jeśli komputer z systemem Windows nie ma gniazda USB 2.0, możesz kupić i zainstalować
kartę USB 2.0. Więcej informacji o przewodach i kartach USB można znaleźć na stronie
www.apple.com/pl/ipod.

Na Macu do dodawania zdjęć i albumów do iPoda classic zalecane jest iPhoto w wersji
4.0.3 lub nowszej. To oprogramowanie jest opcjonalne. Na niektórych komputerach
iPhoto jest zainstalowane domyślnie. Zajrzyj do katalogu Programy. Jeśli masz iPhoto 4,
możesz je uaktualnić wybierając z menu Apple () > Uaktualnienia.

Na komputerze PC z systemem Windows, iPod classic może automatycznie
synchronizować kolekcje zdjęć z programu Adobe Photoshop Album 2.0 (lub
nowszego) oraz Adobe Photoshop Elements 3.0 (lub nowszego), dostępnych na stronie
www.adobe.com. To oprogramowanie jest opcjonalne.

Zarówno na Macu jak i na PC z Windows, iPod classic może synchronizować zdjęcia
z katalogów na dysku twardym komputera.

Gdy chcesz korzystać z iPoda classic z Makiem oraz komputerem z systemem
Windows
Jeśli używasz iPoda classic z Makiem i chcesz używać go z Windows, musisz przywrócić
oprogramowanie iPoda w wersji dla Windows (zobacz „Uaktualnianie i przywracanie
oprogramowania iPoda” na stronie 69 poniżej). Przywracanie oprogramowania iPoda
powoduje wymazanie wszystkich danych z iPoda classic, w tym również wszystkich
utworów.

background image

Rozdział 7

Porady i usuwanie problemów

69

Jeśli używasz iPoda classic na Macu, nie możesz go używać na komputerze z Windows
bez wymazania wszystkich danych z iPoda classic.

Gdy zablokujesz ekran iPoda classic i nie możesz go odblokować
Jeśli podłączysz iPoda classic do komputera, który jest autoryzowany do współpracy
z nim, iPod classic automatycznie się odblokuje. Jeśli komputer autoryzowany do
współpracy z iPodem classic jest niedostępny, możesz podłączyć iPoda classic do
innego komputera i użyć iTunes do przywrócenia oprogramowania iPoda. Więcej
informacji znajdziesz w następnej części.

Jeśli chcesz zmienić kod blokujący ekran i nie pamiętasz dotychczasowego kodu,
również musisz przywrócić oprogramowanie iPoda.