iPod classic - Uaktualnianie iprzywracanie oprogramowania iPoda

background image

Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda

Do uaktualnienia lub przywrócenia oprogramowania iPoda należy użyć iTunes. Zaleca
się uaktualnienie iPoda classic do najnowszej wersji oprogramowania. Można też
przywrócić oprogramowanie. Spowoduje to przywrócenie iPoda classic do jego
oryginalnego stanu.

 Jeśli wybierzesz uaktualnienie, oprogramowanie zostanie zaktualizowane, ale utwory

i ustawienia pozostaną nienaruszone.

 Jeśli wybierzesz przywracanie, wszystkie dane z iPoda classic zostaną wymazane,

łącznie z utworami muzycznymi, wideo, plikami, kontaktami, zdjęciami, wpisami
kalendarza i innymi danymi. Wszystkie ustawienia iPoda classic zostaną przywrócone
do oryginalnych wartości.

Jak uaktualnić lub przywrócić oprogramowanie iPoda classic?

1

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem oraz zainstalowaną najnowszą wersję
iTunes (dostępna na stronie www.apple.com/pl/ipod/start).

2

Podłącz iPoda classic do komputera.

3

W iTunes zaznacz iPoda classic na liście urządzeń i kliknij w kartę Podsumowanie.

W części Wersja znajdziesz informację o tym, czy iPod classic ma zainstalowaną
najnowszą wersję oprogramowania.

4

Kliknij w przycisk Uaktualnij, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.

5

Jeśli to konieczne, kliknij w przycisk Przywróć, aby przywrócić oryginalne ustawienia
iPoda classic. Spowoduje to wymazanie wszystkich danych z iPoda classic. Zakończ
proces przywracania, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

background image

8

70

8