iPod classic - 5 zasad:  Zerowanie, Ponowna próba, Ponowne uruchomienie, Ponowna instalacja, Przywrócenie 

background image

5 zasad: Zerowanie, Ponowna próba, Ponowne uruchomienie,
Ponowna instalacja, Przywrócenie oprogramowania

Zapamiętaj powyższe zasady na wypadek, gdy będziesz mieć problem
z iPodem classic. Wykonuj te kroki kolejno, aż problem zostanie rozwiązany. Jeśli
żaden z poniższych sposobów nie pomoże, należy przeczytać informacje dotyczące
określonego problemu.