iPod classic - Wyłączanie przycisków iPoda classic

background image

Wyłączanie przycisków iPoda classic

Aby uniknąć przypadkowego włączenia iPoda classic lub wciśnięcia przycisków
sterujących, należy zablokować je za pomocą przełącznika blokady.

Rozpoczęcie odtwarzania utworu lub
wideo od początku

Wciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (

]

).

Przewijanie utworu lub wideo

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Następny/Przewiń do przodu
(

) lub Poprzedni/Przewiń do tyłu (

]

).

Dodawanie utworu do listy On-The-Go

Zaznacz utwór lub rozpocznij jego odtwarzanie, po czym
wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu.
Wybierz „Dodaj do On-The-Go” i wciśnij środkowy przycisk.

Odtworzenie poprzedniego utworu
(rozdziału książki audio, podcastu)

Wciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (

]

) dwa razy.

Utworzenie listy Genius

Zaznacz utwór lub rozpocznij jego odtwarzanie, po czym
wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu.
Wybierz „Uruchom Genius”, po czym wciśnij środkowy
przycisk („Uruchom Genius” pojawi się na ekranie
odtwarzania tylko wtedy, gdy dla zaznaczonego utworu
istnieją dane Genius).

Zachowanie listy Genius

Utwórz listę Genius, wybierz polecenie Zachowaj listę,
a następnie wciśnij przycisk środkowy.

Odtwarzanie zachowanej listy Genius

Z menu „Lista utworów” wybierz listę Genius, a następnie
naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza (

).

Odtwarzanie miksów Genius

Z menu Muzyka wybierz Miksy Genius. Wybierz jeden z
miksów, a następnie wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza (

).

Sprawdzenie numeru seryjnego
iPoda classic

Z menu głównego wybierz Ustawienia > Informacje
i naciskaj przycisk środkowy, aż ujrzysz numer lub zajrzyj na
tylną ściankę obudowy iPoda classic.

Czynność

Sposób wykonania

background image

8

Rozdział 1

Podstawy iPoda classic

Jak wyłączyć przyciski iPoda classic?

m

Przestaw przełącznik blokady na pozycję HOLD (pojawi się pomarańczowy pasek).

Zablokowanie przycisków iPoda classic w trakcie odtwarzania nie powoduje przerwania
bieżącego utworu, listy, podcastu lub wideo. Jeżeli chcesz wstrzymać odtwarzanie, użyj
przełącznika blokady, aby odblokować przyciski.