iPod classic - Zerowanie wszystkich ustawień

background image

Zerowanie wszystkich ustawień

Wszystkie ustawienia można przywrócić do ich wartości fabrycznych.

Jak przywrócić wszystkie ustawienia?

m

Wybierz Ustawienia > Wyzeruj ustawienia, po czym wybierz „Wyzeruj”.