iPod classic - Wyłączanie dźwięku kółka

background image

Wyłączanie dźwięku kółka

Podczas przewijania menu z głośnika lub słuchawek iPoda classic dobiega dźwięk
klikania. Można go wyłączyć.

Jak wyłączyć dźwięk kółka?

m

Wybierz Ustawienia i dla Kliknięcie ustaw „wył”.

Jeżeli chcesz ponownie włączyć dźwięk kółka, wybierz „wł.” przy pozycji Klikanie.