iPod classic - Uzyskiwanie informacji o iPodzieclassic

background image

Uzyskiwanie informacji o iPodzie classic

Można uzyskać informacje o iPodzie classic, obejmujące m.in. ilość wolnego miejsca,
liczbę utworów, filmów, zdjęć i innych rzeczy, a także numer seryjny, model i wersję
oprogramowania.

Jak uzyskać informacje o iPodzie classic?

m

Wybierz Ustawienia > Informacje i naciskaj środkowy przycisk, aby przejść przez
wszystkie ekrany z informacjami.