iPod classic - Używanie menu iPoda classic

background image

Używanie menu iPoda classic

Po włączeniu iPoda classic na ekranie pojawi się menu główne. Aby wykonać czynność
lub przejść do następnych pozycji menu, należy wybrać pozycje menu. Ikony u góry
ekranu pokazują status iPoda classic.

Wyświetlana rzecz

Funkcja

Tytuł menu

Wyświetla tytuł bieżącego menu.

Ikona blokady

Ikona blokady jest widoczna, gdy przełącznik blokady ustawiony
jest w pozycji HOLD. Oznacza to, że przyciski sterujące
iPodem classic są zablokowane.

Tytuł menu

Pozycje menu

Ikona baterii

Ikona odtwarzania

Ikona

background image

Rozdział 1

Podstawy iPoda classic

9