iPod classic - Podłączanie iPoda classic

background image

Podłączanie iPoda classic

Jak podłączyć iPoda classic do komputera?

m

Podłącz znajdujący się w zestawie przewód do zasilanego gniazda USB 2.0
w komputerze, po czym podłącz drugi koniec tego przewodu do iPoda classic.

Jeśli masz stację dokującą do iPoda , możesz podłączyć przewód do zasilanego gniazda
USB 2.0 w komputerze, podłączyć drugi koniec tego przewodu do stacji dokującej, po
czym umieścić w niej iPoda classic.

Uwaga: Gniazda USB w większości klawiatur nie zapewniają wystarczającego zasilania,
pozwalającego ładować iPoda classic. Jeżeli klawiatura nie ma zasilanego gniazda USB
2.0, musisz podłączyć iPoda classic do gniazda USB 2.0 w komputerze.

Domyślnie po podłączeniu iPoda classic do komputera następuje automatyczna
synchronizacja utworów z iTunes. Po zakończeniu synchronizacji z iTunes możesz
odłączyć iPoda classic. Synchronizację utworów można przeprowadzać podczas
ładowania baterii.

Jeśli podłączysz iPoda classic do innego komputera z ustawioną opcją automatycznej
synchronizacji muzyki, iTunes wyświetli najpierw prośbę o zatwierdzenie
synchronizacji. Po kliknięciu w Tak utwory i inne pliki audio w iPodzie classic zostaną
usunięte i zastąpione utworami i innymi plikami audio z komputera, do którego jest
podłączony iPod classic. Więcej informacji o dodawaniu muzyki do iPoda classic
i używaniu go z kilkoma komputerami opisuje Rozdział 3, „Słuchanie muzyki” na
stronie 30.