iPod classic - Korzystanie z przycisków iPodaclassic

background image

Korzystanie z przycisków iPoda classic

iPod classic posiada czytelne i łatwe w użyciu przyciski sterujące. Wciśnij dowolny
przycisk, aby włączyć iPoda classic.

Po pierwszym włączeniu iPoda classic, na ekranie pojawi się menu wyboru języka. Użyj
kółka do klikania, aby wskazać język, po czym naciśnij środkowy przycisk, aby użyć
wskazanego języka. Menu główne wyświetlone zostanie w wybranym języku.

Użyj kółka i środkowego przycisku, aby przeglądać menu, odtwarzać utwory, zmieniać
ustawienia i wyświetlać informacje.

Przełącznik
blokady

Menu

Poprzedni/
Przewiń do tyłu

Odtwarzaj/
Pauza

Złącze Docka

Gniazdo słuchawek

Kółko do klikania

Następny/
Przewiń do przodu

Przycisk środkowy

background image

6

Rozdział 1

Podstawy iPoda classic

Przesuwając delikatnie kciukiem po kółku można wybrać element menu. Jeżeli chcesz
zaznaczyć daną rzecz, naciśnij środkowy przycisk.

Naciśnięcie przycisku Menu na kółku spowoduje cofnięcie się do poprzedniego menu.

Oto, co jeszcze możesz zrobić za pomocą przycisków iPoda classic.

Czynność

Sposób wykonania

Włączanie iPoda classic

Wciśnij dowolny przycisk.

Wyłączanie iPoda classic

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza (

).

Włączenie podświetlenia ekranu

Naciśnij dowolny przycisk lub użyj kółka do klikania.

Blokada przycisków iPoda classic

(zabezpieczenie przed przypadkowym
naciśnięciem)

Przestaw przełącznik blokady na pozycję HOLD (pojawi
się pomarańczowy pasek).

Zerowanie iPoda classic

(jeśli nie odpowiada)

Przesuń przełącznik blokady na pozycję HOLD, a następnie
cofnij go. Przytrzymaj jednocześnie przyciski Menu
i środkowy przez ok. 6 sekund, aż na ekranie pojawi się logo
Apple.

Wybór pozycji menu

Przejdź do pozycji menu, używając kółka, po czym naciśnij
środkowy przycisk, aby ją wybrać.

Powrót do poprzedniego menu

Naciśnij Menu.

Przejście do menu głównego

Naciśnij i przytrzymaj Menu.

Dostęp do dodatkowych opcji

Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż pojawi się menu.

Przeglądanie utworów

Z menu głównego wybierz Muzyka.

Przeglądanie wideo

Z menu głównego wybierz Wideo.

Odtwarzanie utworu lub wideo

Wybierz utwór lub wideo, po czym naciśnij środkowy
przycisk lub przycisk Odtwarzaj/Pauza (

). Utwory i wideo

można odtwarzać tylko po odłączeniu iPoda classic od
komputera.

Wstrzymanie odtwarzania utworu lub
wideo

Wciśnij Odtwarzaj/Pauza (

) lub odłącz słuchawki.

Zmiana głośności

Na ekranie Teraz odtwarzane użyj kółka do klikania.

Odtwarzanie wszystkich utworów z
listy lub z albumu

Zaznacz listę lub album i wciśnij Odtwarzaj/Pauza (

).

Odtwarzanie wszystkich utworów w
losowej kolejności

Z menu głównego wybierz Mieszaj utwory. Możesz też
wymieszać utwory z ekranu Teraz odtwarzane.

Przejście do dowolnego miejsca
utworu lub wideo

Wciśnij środkowy przycisk podczas wyświetlania ekranu
„Odtwarzane”, aby pokazać pasek przewijania. Widoczna na
tym pasku ikona w kształcie rombu wskazuje bieżącą
pozycję. Możesz użyć kółka, aby przejść w inne miejsce
utworu lub wideo.

Przejście do następnego utworu
(rozdziału książki audio/podcastu)

Wciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu (

).

background image

Rozdział 1

Podstawy iPoda classic

7