iPod classic - Ładowanie baterii iPoda classic

background image

Ładowanie baterii iPoda classic

Baterię iPoda classic można ładować na dwa sposoby:

 podłączając iPoda classic do komputera
 za pomocą ładowarki Apple USB, sprzedawanej osobno.

Jak naładować baterie za pomocą komputera ?

m

Podłącz iPoda classic do gniazda USB 2.0 w komputerze. Komputer musi być włączony
i nie może być uśpiony (choć niektóre modele Maca mogą ładować iPoda classic
w trybie uśpienia).

background image

14

Rozdział 1

Podstawy iPoda classic

Gdy ikona baterii na ekranie iPoda classic pokazuje ekran Ładowanie, oznacza to, że
trwa ładowanie baterii. Gdy pokazuje ekran Bateria pełna — bateria jest w pełni
naładowana.

Jeśli nie widzisz ekranu ładowania, może to oznaczać, że iPod classic nie jest
podłączony do zasilanego gniazda USB. Spróbuj podłączyć iPoda do innego gniazda
USB.

Ważne:

Gdy na ekranie iPoda classic widać napis „Ładowanie baterii” lub „Podłącz do

zasilania”, oznacza to, że bateria musi zostać naładowana, zanim iPod classic będzie
mógł się połączyć z komputerem. Zobacz „Gdy iPod classic wyświetla komunikat
„Podłącz do zasilania”” na stronie 65.

Jeśli chcesz naładować iPoda classic nie mając dostępu do komputera, możesz w tym
celu kupić zasilacz Apple USB do iPoda.

Jak naładować baterie za pomocą ładowarki Apple USB?

1

Podłącz wtyczkę przewodu USB 2.0 iPoda do zasilacza, a drugi koniec przewodu do
iPoda classic.

background image

Rozdział 1

Podstawy iPoda classic

15

2

Podłącz zasilacz do sprawnego gniazda elektrycznego.