iPod classic - Wprowadzanie tytułów utworów i innych informacji

background image

Wprowadzanie tytułów utworów i innych informacji

Jeżeli nie masz połączenia z Internetem, informacje o utworze nie są dostępne lub
chcesz dołączyć więcej informacji (np. nazwiska kompozytorów), możesz wprowadzić je
ręcznie. Aby dowiedzieć się, jak wprowadzać informacje o utworach, otwórz iTunes
i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.