iPod classic - Włączanie funkcji Genius w iTunes

background image

Włączanie funkcji Genius w iTunes

Funkcja Genius pozwala znajdować w bibliotece podobne do siebie utwory i używać
ich do tworzenia list Genius oraz miksów Genius.

Podstawą listy Genius jest wybrany przez Ciebie utwór. iTunes kompiluje listę utworów
Genius, które są podobne do wybranego.

background image

20

Rozdział 2

Konfigurowanie iPoda classic

Miksy Genius są kompilacjami utworów, które są do siebie podobne. Tworzone są przez
iTunes przy użyciu utworów z biblioteki. Każdy miks Genius dostarcza innych wrażeń
w trakcie słuchania. iTunes może utworzyć do 12 miksów Genius, wykorzystujących
różnorodność muzyki w bibliotece iTunes.

Aby utworzyć listy Genius oraz miksy Genius w iPodzie classic, najpierw należy
w iTunes włączyć funkcję Genius. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz iTunes
i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Tworzone w iTunes listy Genius oraz miksy Genius mogą być synchronizowane
z iPodem classic tak, jak każda lista w iTunes. Nie można ręcznie dodać miksów Genius
do iPoda classic. Zobacz „Synchronizowanie list Genius oraz miksów Genius
z iPodem classic” na stronie 24.

Genius jest usługą darmową, ale wymaga założenia konta w iTunes Store. Jeśli nie masz
takiego konta, możesz go założyć po włączeniu funkcji Genius.