iPod classic - Porządkowanie muzyki

background image

Porządkowanie muzyki

iTunes pozwala porządkować utwory i inne materiały poprzez utworzenie list.
Przykładowo, możesz tworzyć osobną listę do słuchania podczas treningu i kilka innych
z utworami o określonym nastroju.

Można też tworzyć inteligentne listy, które są automatycznie uaktualniane według
zasad ustalonych przez użytkownika. Po dodaniu do iTunes utworów, które spełniają
ustalone zasady, zostaną one automatycznie dodane do inteligentnej listy utworów.

iTunes pozwala także używać funkcji Genius, tworzącej automatycznie listy pasujących
do siebie utworów. Genius pozwala także automatycznie porządkować bibliotekę
poprzez grupowanie utworów w zbiorach, tzw. miksach Genius.

Można utworzyć dowolną liczbę list, używając dowolnych utworów ze swojej biblioteki
iTunes. Dodanie utworu do listy i późniejsze usunięcie go z listy nie powoduje
usunięcia z biblioteki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć listy w iTunes, otwórz iTunes i wybierz
Pomoc > Pomoc iTunes.

Uwaga: Jeżeli chcesz tworzyć listy utworów w iPodzie classic, gdy nie jest on
podłączony do komputera, zobacz „Tworzenie list On-The-Go za pomocą iPoda classic”
na stronie 35.