iPod classic - Automatyczne i ręczne dodawanie materiałów

background image

Automatyczne i ręczne dodawanie materiałów

Istnieją dwa sposoby dodawania materiałów do iPoda classic:
 Synchronizacja automatyczna: Po podłączeniu iPoda classic do komputera, jego

zawartość zostanie automatycznie uaktualniona, tak aby zawierał on wszystkie
materiały z biblioteki iTunes. Można wybrać synchronizowanie wszystkich utworów,
list, wideo i podcastów lub (jeżeli cała biblioteka iTunes nie zmieści się
w iPodzie classic) tylko zaznaczonych rzeczy. Pojedynczy iPod classic może być
jednocześnie automatycznie synchronizowany tylko z jednym komputerem.

 Ręczne zarządzanie zawartością iPoda classic: Po podłączeniu iPoda classic można

przeciągać poszczególne utwory i listy do iPoda classic oraz usuwać z niego
pojedyncze utwory i listy. Funkcja ta pozwala dodawać utwory z więcej niż jednego
komputera bez usuwania znajdujących się już w iPodzie classic. Gdy włączone jest
ręczne zarządzanie zawartością iPoda classic, należy zawsze pamiętać o konieczności
„wysuwania” go w iTunes przed fizycznym odłączeniem urządzenia od komputera.
Jeżeli chcesz przejść do rozdziału o ręcznym zarządzaniu zawartością iPoda, zobacz
„Ręczne zarządzanie iPodem classic” na stronie 28.

background image

Rozdział 2

Konfigurowanie iPoda classic

23