iPod classic - Pierwsze podłączenie iPoda classic do komputera

background image

Pierwsze podłączenie iPoda classic do komputera

Po pierwszym podłączeniu iPoda classic do komputera po zainstalowaniu iTunes,
program ten zostanie automatycznie otwarty i pojawi się okno Asystenta ustawień
iPoda classic.

Jak używać Asystenta ustawień iPoda classic?

1

Wprowadź nazwę iPoda classic. Nazwa ta zostanie wyświetlona na liście urządzeń po
lewej stronie okna iTunes.

2

Wybierz ustawienia. Automatyczna synchronizacja jest zaznaczona domyślnie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o automatycznej i ręcznej synchronizacji zawartości
iPoda, zajrzyj do kolejnego rozdziału.

3

Kliknij w przycisk Gotowe.

Zarówno ustawienia, jak i nazwę urządzenia można zmienić za każdym razem, gdy
iPod classic podłączony jest do komputera.

Po kliknięciu w przycisk Gotowe na ekranie pojawi się panel Podsumowanie. Jeżeli
zaznaczona została automatyczna synchronizacja, iTunes rozpocznie synchronizowanie
zawartości iPoda classic z biblioteką.