iPod classic - Automatyczne synchronizowanie wideo

background image

Automatyczne synchronizowanie wideo

Domyślnie iPod classic synchronizuje wszystkie pliki wideo po podłączeniu do
komputera. Jest to najprostszy sposób dodawania wideo do iPoda classic. Podłączasz
iPoda classic do komputera, pliki wideo i inne materiały zostają do niego skopiowane
automatycznie, po czym odłączasz go i używasz. Jeśli dodasz nowe materiały wideo do
iTunes od czasu ostatniego podłączenia iPoda classic, zostaną one dodane do
iPoda classic po jego ponownym podłączeniu do komputera. Jeśli usuniesz wideo
z iTunes, zostaną one wówczas usunięte z iPoda classic.

Jeżeli w iPodzie classic nie ma miejsca na wszystkie materiały wideo z biblioteki, można
włączyć w iTunes synchronizowanie tylko wybranych rzeczy. Można również
synchronizować wybrane materiały wideo lub wybrane listy, zawierające wideo.

Ustawienia dotyczące synchronizacji filmów i ustawienia dotyczące synchronizacji
programów TV są od siebie niezależne. Zmiana ustawień związanych z filmami nie ma
wpływu na ustawienia związane z programami TV, i odwrotnie.

Jak w iTunes włączyć synchronizowanie filmów z iPodem classic?

1

Zaznacz iPoda classic na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij
w kartę Filmy.

2

Zaznacz „Synchronizuj filmy”.

3

Zaznacz odpowiednie filmy lub listy utworów.

Wszystkie, nowe lub niewidziane filmy: Zaznacz „Automatycznie dołącz...” i wybierz opcje
z sąsiedniego menu.

Wybrane filmy lub listy:Zaznacz odpowiednie filmy lub listy utworów.

4

Kliknij w Zastosuj.

background image

26

Rozdział 2

Konfigurowanie iPoda classic

Jeżeli w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole wyboru „Synchronizuj tylko
zaznaczone utwory i pliki wideo”, iTunes będzie synchronizował tylko te rzeczy, które są
zaznaczone w bibliotece.

Jak w iTunes włączyć synchronizowanie programów TV z iPodem classic?

1

Zaznacz iPoda classic na liście urządzeń po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij
w kartę Programy TV.

2

Zaznacz „Synchronizuj programy TV”.

Wszystkie, nowe lub niewidziane odcinki: Zaznacz „Automatycznie dołącz ... spośród ...”
i wybierz opcje z sąsiednich menu.

Odcinki z wybranych list:Zaznacz odpowiednie listy.

3

Kliknij w Zastosuj.

Jeżeli w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole wyboru „Synchronizuj tylko
zaznaczone utwory i pliki wideo”, iTunes będzie synchronizował tylko te rzeczy, które są
zaznaczone w bibliotece.