iPod classic - Dodawanie wideo do iPodaclassic

background image

Dodawanie wideo do iPoda classic

Można dodawać filmy i programy TV do iPoda classic w taki sam sposób, jak dodawane
są utwory muzyczne. Można ustawić w iTunes synchronizację wszystkich filmów
i programów TV z iPodem classic automatycznie po podłączeniu go lub synchronizację
tylko wybranych utworów. Filmami i programami TV można zarządzać również ręcznie.
Ręczne zarządzanie zawartością iPoda pozwala dodawać wideo z więcej niż jednego
komputera bez usuwania materiałów już znajdujących się w iPodzie classic.

Uwaga: Teledyski obsługiwane są w iTunes razem z utworami, w zakładce Muzyka.
Zobacz „Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów do iPoda classic” na stronie 21.

Ważne:

Wypożyczony film można jednocześnie odtwarzać tylko na jednym urządzeniu.

Przykładowo, jeżeli wypożyczysz film z iTunes Store i dodasz go do iPoda classic,
możesz go wyświetlać tylko na iPodzie classic. Po przeniesieniu tego filmu do iTunes
będzie można go oglądać tylko tam, a nie na iPodzie classic. Pamiętaj o wygaśnięciu
okresu wypożyczenia.